Ettevõttest

Proloog:

Klarett OÜ on sündinud ühe Eesti perekonna huvist ajaloo ja kulinaarse pärandi vastu, soovist jagada oma teadmisi, maitseelamusi ja unustatud toitude taasavastamise rõõmu huvilistega. Tahame aidata kaasa kulinaarsest pärandist lähtuva väiketootmise arengule ning meie aedades, metsades ja põllul kasvanud puhta ja tervisliku taimse toidutoorme väärindamisele.

Pikalt kestnud otsingud ja arutelud väikeettevõtluse kitsaskohtade ja -võimaluste kaardistamisel maakohtades päädisid 2017. aastal pärandtoiduteemalise koolitus- ja arendusfirma loomisega, mis seadis oma eesmärgiks koolituste, nõustamiste ja erinevate arendusürituste nagu seminarid, konverentsid, ekskursioonid jmt läbiviimise.

 

Meie missioon:

Klarett OÜ peab oma südameasjaks uute teadmiste ja emotsionaalsete maitseelamuste pakkumist pärandtoitude valmistamise ja kasutamise vallas. Soovime toetada:

– rahvusliku toidupärandi säilimist ja arenemist

– kohaliku puhta ja tervisliku toidutoorme väärindamist

– kulinaarsest pärandist lähtuvat väiketootmist

 

Meie visioon:

Oma visioonis näeme ennast maineka ja usaldusväärse, uusi ideid ja lahendusi pakkuva ettevõttena.

 

Pakume oma külalistele ja sõpradele:

Teadmisi ja oskusi. Soovime, et kõik Teie küsimused saaksid vastused, tahame Teil aidata leida uusi ideid ja lahendusi oma tegevuste kavandamisel.

Põnevust, avastamisrõõmu ja emotsioone. Pakume üllatavaid maitseelamusi, uudseid toidutootmise lahendusi, taasavastatud tavasid ja kombeid ning edulugusid.

Tervist ja heaolu. Tutvustame puhtaid ja tervislikke kohalikke toite ning tervist säästvaid toitumisharjumusi.